Met ingang van vandaag is Passion For Cars Houten ambassadeur van Stichting !MPACT Houten.

!MPACT Houten is een platform én een projectbureau voor duurzaam ondernemen. Vanuit het projectbureau wordt ondersteuning geboden aan ondernemers in de vorm van advisering, begeleiding en het opbouwen van een duurzame community.

Om andere (lokale) ondernemers te inspireren en te stimuleren op het gebied van duurzaamheid, zijn ze bezig met het project De Verdubbelaar. Dit betekent dat ze via hun ambassadeurs andere ondernemers bereiken. Hiermee willen ze bedrijven in de gemeente Houten helpen om op innovatieve wijze duurzaam te ondernemen.

Net als Passion For Cars Houten hebben ambassadeurs van Stichting !MPACT Houten zelf een duurzaam aanbod of zijn ze actief hun bedrijf aan het verduurzamen. Hiermee hopen zij een groen netwerk op te bouwen, dat andere ondernemers zal inspireren en motiveren om ook actief te verduurzamen.
We werken met zijn allen aan een convenant, waarbij we als ondernemers gezamenlijk aan alle SDG’s van de VN willen werken.

Iedere ambassadeur werkt aan 3 SDG’s waardoor het makkelijker is om concrete stappen te zetten

Kijk voor meer informatie op de website of volg !MPACT Houten op Facebook of LinkedIn.